Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

az ajandekvarazslo.hu weboldal díjmentes szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók részére

Az ajandekvarazslo.hu weboldal használatával Ön, mint Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az e dokumentumban leírt Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi nyilatkozatot, irányelvet. Az Adatvédelmi nyilatkozatot ide kattintva olvashatja el.

Fogalmak

Ajándékvarázsló: Szolgáltató által üzemeltetett www.ajandekvarazslo.hu weboldal.

Szolgáltató: Nuvu Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 9.), mint az ajandekvarazslo.hu weboldalt működtető vállalkozás.

Kereskedő: azon szerződő vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, amely az Ajándékvarázsló térítésköteles marketing szolgáltatását igénybe veszi.

Felhasználó: azon érdeklődő természetes vagy jogi személy, aki ajándéknak megvásárolható termékek különleges keresése céljából az Ajándékvarázsló díjmentes szolgáltatását igénybe veszi.

Termék: azon árucikkek ill. szolgáltatások, melyeket Kereskedő forgalmaz és tesz közzé Szolgáltató Ajándékvarázsló weboldalán.

1. Az Ajándékvarázsló működése

Az ajandekvaraszlo.hu weboldalon Szolgáltató a vele szerződésben álló Kereskedők által üzemeltetett webshopok különféle termékeit egy speciálisan kialakított termékadatbázisában tárolja, melyben a Felhasználók célzottan kereshetnek ajándéknak megvásárolható termékeket díjmentesen.

Felhasználóknak – többféle keresési módszer mellett – az Ajándékvarázsló egy különleges, egyedi fejlesztésű keresési rendszert kínál. Az ajándéknak megvásárolható termékek és szolgáltatások keresésének és ajánlásának módszere egy speciális logikai algoritmuson alapszik, mely a megajándékozni kívánt célszemély egyedi tulajdonságait veszi figyelembe és értékeli ki.

Szolgáltató az Ajándékvarázslóban a célzott leválogatást követően, az internetes webshopokban is elfogadott, rövid listázási módon a leválogatott termékek alapvető tulajdonságait jeleníti csak meg (pl. terméknév, rövid leírás ill. típus, bruttó fogyasztói ár).

Felhasználónak ebben, az egyedi keresési feltéteket teljesítő – potenciális – ajándéktalálati listában nyílik lehetősége egy adott, az érdeklődését felkeltő termékre rákattintani, melyet követően automatikusan a kiválasztott termék Kereskedőjének saját webshopjába lesz átirányítva, ahol Felhasználó a tényleges vásárlásról dönthet, az megtörténhet.

2. Az Ajándékvarázsló használata

Az ajandekvaraszlo.hu weboldal ajándékvarázsló szolgáltatását Felhasználók korlátlanul és díjmentesen vehetik igénybe a mindenkori Felhasználási Feltételek szerint.

Felhasználók az ajándékvarázsló alapszolgáltatását, ajándékok keresését regisztráció nélkül is igénybe vehetik. Felhasználó ún. egyszerű regisztráció és belépés (felhasználónév, email cím és saját jelszó megadásával vagy a facebook.com rendszerén keresztüli regisztráció, ill. belépés) után:

  • elmentheti keresési listáit;
  • összegyűjtheti kedvenc termékeiket;
  • azokat megoszthatja email útján másokkal;
  • hírlevélre iratkozhat fel, amit bármikor visszavonhat.

Felhasználónak csak néhány egyszerű kérdésre kell válaszolni a megajándékozni szándékozott célszemély tulajdonságairól, az ajándékozás körülményeiről, és a rendszer az adott kritériumok alapján kínálja fel a termékeket, mint potenciális ajándékokat. A felajánlott termékek közül az ajándék kiválasztása, megvásárlása kizárólag Felhasználó döntése és felelőssége, a rendszer által ajánlott termékkel kapcsolatosan Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal. Szolgáltató a Kereskedő és a Felhasználó közötti adásvétel megkötésében, a termék vételárának meghatározásában, a vásárlás módjában és feltételeiben, a termékkel kapcsolatos szavatossági, garanciális ügyintézésben, ilyen jog érvényesítésében nem vesz részt.

A termékek ajánlásához megadott feltételeket Szolgáltató adatbázisában eltárolja, azonban azokat nem köti semmilyen személyes adathoz, nem kéri el az ajándékozottak beazonosítását lehetővé tevő személyes adatait, a keresési feltételeket kizárólag statisztikai célra és a rendszer fejlesztéséhez, tökéletesítéséhez használja fel. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az így készített, személyhez semmilyen módon nem kötődő statisztikákat harmadik fél számára kiadhassa.

3. Követelmények a termékekkel szemben, termék kizárása

Kereskedő termékadatbázisában csak és kizárólag forgalomképes, teljes értékű, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő terméket (tárgyat vagy szolgáltatást) tehet elérhetővé Ajándékvarázsló felé. Terméktárgy esetében annak gyári új kivitelűnek, sértetlen csomagolásúnak kell lennie, érvényes jótállással, magyar nyelvű kezelési utasítással, amennyiben azok szükségesek. A szolgáltatásnak önmagában igénybe vehető, fogyasztói szolgáltatásnak kell lennie.

A termék (tárgy ill. szolgáltatás) egységárát magyar forintban, és amennyiben azt áfa terheli, azzal együtt, bruttó (fogyasztói ár) módon kell megadni, szállítási költség nélkül. A termék – fenti fogyasztói – árán felül nem lehet olyan további, a fogyasztót terhelő egyéb költség, ami a termék megvásárlásához, igénybevételéhez szükséges, ill. elengedhetetlen, kivéve tárgy esetében a szállítási költséget, továbbá szolgáltatás esetén az olyan tipikusan külön felmerülő költségeket, melyek általában is külön értendők (pl. vízum költség, illeték, stb.).

4. Szolgáltató felelőssége, kötelességei és jogai

4.1 Szolgáltató a tőle elvárható mértékben mindent megtesz az Ajándékvarázslófolyamatos működtetése és elérhetősége érdekében, de nem vállal semmiféle felelősséget annak teljes mindenkori funkcionalitásáért és működőképességéért. Szolgáltató az Internetre jellemző működőképesség alapján nem tud és ezért nem vállal semmilyen felelősséget az Ajándékvarázsló folyamatos, ill. hibamentes működését befolyásoló, ill. akadályozó külső, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső bármilyen eseményért, melynek oka pl. kommunikációs ill. technikai hiba, hibás szoftver vagy programhiba, vagy szándékosan elhelyezett vírus vagy más romboló alkalmazás, stb. Szolgáltató ezért kizárja felelősségét a fentiekből adódó bármilyen adatvesztés vagy romboló alkalmazások okozta károk megtérítésére.

4.2 Szolgáltató – előzőek miatt – különösen nem tud és nem vállal felelősséget azért, hogy az Ajándékvarázslón történt rákattintást követően az átirányítási művelet ténylegesen eredményes, hogy Felhasználó sikeresen belép Kereskedő webshopjába.

4.3 Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal kezeli Kereskedő termékajánlatait az Ajándékvarázslóban. A Kereskedő által átadott adatok feletti ellenőrzési jogát Szolgáltató fenntartja, azonban azok helyességéért kizárólag Kereskedő felel. Szolgáltató különösen nem vállal garanciát arra, hogy a termékek Kereskedőnél a bemutatott feltételekkel beszerezhetők. Az Ajándékvarázslón megjelenített termék Kereskedőjeaz eltérő feltételekből eredő esetleges követelések alól Szolgáltatót teljes mértékben felmenti.

4.4 Szolgáltató törekszik Kereskedő termékadatait napra készen tartani, a saját adminisztrációs felületén a frissítéseket megfelelő, napi gyakorisággal elvégezni. Azonban az ezen törekvések sikertelensége okán a Kereskedő, a Felhasználó, vagy más, harmadik személy oldalán jelentkező következményekért (például tényleges kár, elmaradt haszon, költségek, stb.) mindennemű felelősségét kizárja.

4.5 Szolgáltató törekszik arra, hogy kategóriarendszerét legjobb tudása szerint karbantartsa. Ez magában foglalja az új terméktípusok megjelenésekor szükségessé váló új kategóriák létrehozását, valamint korábbi különálló kategóriák esetleges összevonását. Szolgáltató fenntartja a kizárólagos jogot a termékek Ajándékvarázsló rendszerébe történő egyedi integrálási (leválogatási) feltételeinek meghatározására, azok esetleges megváltoztatására. Szolgáltató jogosult a termék rövid leírását – annak lényegi megváltoztatása nélkül – módosítani.

5. Felhasználó felelőssége, kötelességei és jogai

5.1 Felhasználó az Ajándékvarázsló díjmentes szolgáltatását korlátlanul veheti igénybe.

5.2 Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a keresési kritériumokat adatbázisában eltárolja, azonban azokat nem köti semmilyen személyes adathoz, nem kéri el az ajándékozottak beazonosítását lehetővé tevő személyes adatait, a keresési feltételeket kizárólag statisztikai célra és a rendszer fejlesztéséhez, tökéletesítéséhez használja fel.

5.3 Felhasználó a weboldal használatával nincs vásárlásra kötelezve. A felajánlott termékek között szabadon válogathat, azok megvásárlásáról szabadon dönt.

5.4 Felhasználó tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy Szolgáltató semmilyen módon nem felel a megjelenített termékekért.

5.5 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termék megvásárlása Kereskedő saját weboldalára átirányítva, a Kereskedő által szabott feltételek mellett közvetlenül Kereskedő és Felhasználó között történik.

5.6 Regisztrált Felhasználó a 2. pontban ismertetett szolgáltatásokat veheti igénybe.

5.7 Regisztrált Felhasználó felelőssége belépési adatainak megőrzése.

6. Szerzői jogi feltételek

6.1 Az Ajándékvarázsló (ajandekvarazslo.hu), mint weboldal szerzői jogi műnek minősül. Ezért tilos az ott megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása illetve értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

6.2 Az Ajándékvarázsló weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

6.3 Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

6.4 Tilos az Ajándékvarázsló weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az ajandekvarazslo.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

6.5 Az ajandekvarazslo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

7. A szolgáltatás ára

A Felhasználóknak nyújtott és itt részletezett szolgáltatások díjmentesek.

8. Kártérítés

Szolgáltató kizárja bármilyen nemű kártérítési felelősségét Felhasználókkal szemben az ajandekvarazslo.hu weboldal használata kapcsán.

9. Egyéb rendelkezések

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.